Literární salon

Literární salon

Literární salon

Vydavatelství    Čtení / Festivaly    V médiích    Salony na Loretě Kontakt    O nás    Sponzoři   Z historie LS

 

 

Georgi Gospodinov – Lapidárium, 2009, edice Ouvertury
(překlad z bulharštiny Ondřej Zajac)

Debut Lapidárium dnes už uznávaného a světově respektovaného bulharského autora, jehož knihy byly přeloženy do mnoha jazyků, je lapidární jako text tesaný do kamene – krátký a zdánlivě prostý. V několika málo verších jsou řečeny nejen všeobecně uznávané pravdy, ale básně často skrývají i druhou rovinu, která je však určená jen pozornému čtenáři. Gospodinov tak dává každému čtenáři právo zapojit se do jeho poezie, protože většinu jeho básní lze pochopit více způsoby. Rád využívá mnohoznačnost jednotlivých výrazů, které nechává promlouvat v neobvyklých metaforách. Jednotlivé básně jsou propracované tak, aby každé slovo mělo svůj jasný význam – žádné slovo zde není náhodou. Gospodinov experimentuje s jazykem ve všech formách, ale důležitá je pro něj i grafická podoba básní. Část sbírky tvoří i tzv. „fonetiky“, kde vyniká zvuková podoba slov. V knize se prolíná milostná poezie s filozofickou rovinou i s hříčkami se slovy. Sbírka začíná rozhovorem s kamenem, odvěkým a neměnným, tolik důležitým pro celou sbírku Lapidárium. Gospodinov se pokouší určit, co je „to“, nevyhýbá se ani tématu Boha. Kniha končí cyklem „fonetik“ a závěrečnou básní „Ultimus lapis“, která dokončuje pomyslný kruh a vrací tak čtenáře zpět na začátek.

 

Curriculum Vitae – ze sbírky Lapidárium

GEORGI GOSPODINOV (* 7. 1. 1968, Jambol v Bulharsku)

Básník, prozaik a dramatik Georgi Gospodinov je jeden z nejúspěšnějších představitelů bulharské literární generace debutující v devadesátých letech 20. století, a držitel několika literárních cen. Jeho tři básnické sbírky Lapidarium (Lapidárium, 1992), Čerešata na edin narod (Třešeň jednoho národa, 1996, 1998, 2003) a Pisma do Gaustin (Dopisy Gaustinovi, 2003) vyšly později spolu s novými verši v knize Baladi i razpadi (Balady a rozpady, 2007). Dále vydal román Estestven roman (Přirozený román, 1999, česky 2005, NLN, přel. Ivana Srbková), sbírku povídek I drugi istorii (A jiné příběhy, 2001, česky pod názvem Gaustin neboli Člověk s mnoha jmény, 2004, NLN, přel. Ivana Srbková) a divadelní hru D. J. (2003). Je spoluautorem dvou literárních mystifikací Bâlgarska christomatija (Bulharská čítanka, 1995) a Bâlgarska antologija (Bulharská antologie, 1998). Jeho knihy vyšly ve Francii, USA, Německu, Rakousku, Srbsku a dalších zemích.

 

Georgi Gospodinov – ukázky ze sbírky Lapidárium
(překlad z bulharštiny Ondřej Zajac)

 

Chceš se stát myšlenkou –
zeptal jsem se kamene.

Já jsem kámen – řekl kámen
a ponořil se do sebe.

Chceš se stát smyslem –
zeptal jsem se kamene.

Já jsem smysl – řekl kámen
a ponořil se do sebe.

Chceš se stát slovem –
zeptal se kámen.

Já jsem slovo – řek‘ jsem kamenně
a ponořil se do něj.

 

 

Atavizmus

Ještě je zřejmý had
v ohebnosti šíje
Labuť na lovu

 

 

Podzim

Má máma
vaří za domem

z
léta
ljutenici

 

 

Láska

Každou noc
snít o ženě
vedle které ležíš

 

 

Deník

Listopad trvá už
39 listů
a skončí zítra

 

 

Akt

Do modrých prostěradel nebes
vsakuje se krev zapadajícího slunce.
Jak neúnosné panenství…
Opona

 

 

KOČKA

Nevinná jsi jako dítě
které věší kočky
po stromech
na jaře
v
i
s
í
m
na úsměvu
se kterým od
ch
á
z
í
š

 

 

CHUTNÁM TI, ZLATO?

Slova jsou malé rybky
plné kostiček – souhlásek
Dovol mi je vykostit dřív
než se rozplynu v tvých ústech

– U Á I, A O?

 

 

Ultimus lapis

Kdo z vás je
živější než zde ležící
ať položí kámen.