Literární salon

Literární salon

Literární salon

Vydavatelství    Čtení / Festivaly    V médiích    Salony na Loretě Kontakt    O nás    Sponzoři   Z historie LS

Členové asociace:

Tereza Riedlbauchová


Tereza Riedlbauchová
Foto Aline Boros

(nar. 1977 v Praze), básnířka, nakladatelka, literární historička a překladatelka. Vystudovala český jazyk, francouzštinu a doktorské studium na FFUK v Praze a Master 2 na Katedře slavistiky na fakultě Paříž 4 na Sorbonně v Paříži. V letech 2007–2011 působila jako lektorka češtiny na Sorbonně, následně pracovala do roku 2017 jakožto vědecká tajemnice a zástupkyně ředitele Památníku národního písemnictví. Vydala poému Podoba panny pláč a básnické sbírky Modrá jablka, Velká biskupovská noc, Don Vítor si hraje a jiné básně, Pařížský deník a Inkoustová skvrna Karibiku. Velká biskupovská noc vyšla v bulharském překladu a Pařížský deník v anglickém překladu v USA. Její básně byly otištěny v mnoha časopisech a antologiích v Evropě a Americe v jedenácti jazycích. Zúčastnila se mezinárodních literárních festivalů, veletrhů a autorských čtení v Bulharsku, České republice, Francii, Kanadě, Německu, Rumunsku, Srbsku, Španělsku, Turecku a na Slovensku. V Paříži spoluzaložila asociaci Boulvart, která se věnuje česko-francouzským kulturním vztahům (festival, edice) a v Praze asociaci Literární salon, v níž působí jako dramaturg, organizátor večerů, nakladatel, redaktor a překladatel edice poezie.

Tel.: +420 724 574 696
E-mail: teriedl@post.cz
Web: terezariedlbauchova.eu

 

Veronika Hyksová

 

Veronika Hyksová

(nar. 1976 v Čáslavi), manažerka a producentka v oboru klasické hudby. Vystudovala hru na příčnou flétnu na Pražské konzervatoři u Jana Riedlbaucha a hudební management na HAMU v Praze. V letech 2001–2005 stála v čele festivalu Mladé pódium v Karlových Varech. Pracovala v řadě kulturních agentur (např. EMart, TRIART Management, s.r.o.). Od roku 2008 působí jako hlavní manažerka pražského barokního orchestru Collegium 1704 a vokálního souboru Collegium Vocale 1704 (umělecký vedoucí Václav Luks). V současnosti toto hudební těleso realizuje mimo jiné dva cykly: Hvězdy barokní opery v pražském Rudolfinu a Hudební most Praha – Drážďany. V Literárním salonu působí jako produkční.

Tel: +420 773 991 704
E-mail: veronika.hyksova@volny.cz, veronika@collegium1704.com
Web: http://www.collegium1704.com/

 

Veronika Poldauf Riedlbauchová

 

Veronika Poldauf Riedlbauchová
Foto Přemysl Havlík

(nar. 1978 v Praze), režisérka, choreografka, divadelní autorka, herečka, recitátorka a pedagog. Absolvovala v Praze obor režie a dramaturgie na KALD DAMU a tamtéž doktorské studium, dále obor český jazyk, literatura a hudební výchova na PedFUK. Tři roky studovala muzikologii na FFUK a dva roky fyzické herectví na Institut del Teatre v Barceloně. V centru jejího zájmu stojí poetické fyzické divadlo a žánr nového cirkusu. Realizovala řadu představení v ČR a ve Španělsku (Vodu po lžičkách, Camille, Sarah Kane: Očištění/Depurados, Jiří Hájek: Slavík a růže, Plovárna, Funus, Lov, koncertní cyklu pro děti v PKF – Prague Philharmonia, Do hajan) prezentovaných na mezinárodních festivalech. Zúčastnila se světové laboratoře CircusNext Bazilian Lab v Paříži, za představení Plovárna byla nominována na Cenu Divadelních novin 2012/2013, za představení Lov byla nominována na Cenu DN 2017/2018 a postoupila do nejužšího výběru a je laureátkou Mezinárodní ceny Zdeňka Fibicha v recitaci melodramu. Jako scenáristka spolupracovala s ČR a organizovala hudební festival Mladé pódium. Od roku 2015 spolupracuje s Jihočeským divadlem (založení Ateliéru 3D, edukační program Kouzla a dítě k Ravelově opeře Dítě a kouzla, choreografie muzikálu Kronikáři Davida Hlaváče, choreografie Verdiho Trubadúra, režie Verdiho La traviaty – oceněná Českou Thalií pro barytonistu Svatopluka Sema, režie Verdiho Nabucca). V Literárním salonu působí jako recitátorka a spoluorganizátorka večerů.

Tel.: +420 608 121 216
E-mail: vriedlbauch@yahoo.com

 


Externí spolupráce:

Helena Šantavá


Helena Šantavá

(nar. 1978 v Olomouci), grafička. Vystudovala ateliér grafického designu a plakátu na VŠUP v Praze, kde působila jako odborná asistentka ateliéru ilustrace a grafiky Juraje Horvátha (2004–2008). Od roku 1996 se věnuje designu knih, výtvarných katalogů a monografií (Arbor vitae, Argo, Academia, Bylo nebylo, Dauphin, Herrmann a synové, Host, Kant, Literární salon, Malvern, Paseka, Petrkov, Torst, Tranzit), designu výstav (Běla Kolářová, Vojtěch Preissig, Eva Kmentová, Václav Stratil, Růžena Zátková, Povolání – architektka, expozice dopravy NTM, Daisy Mrázková, Jan Hísek) a grafickému designu v architektuře. Navrhla grafickou podobu kulturního týdeníku A2. V roce 2005 spoluzaložila kavárnu nakladatelství Fra. Od roku 2000 je grafičkou o. s. Kruh – diskuse a přednášky o architektuře, navrhla grafický design projektu Architektura mimo centra (2012–2014) pro fakultu architektury TU v Liberci a pro kurátorku Lucii Šiklovou od roku 2016 zpracovává katalogy výstav Galerie Klatovy/Klenová. Spolu s Kateřinou Přidalovou vede kurz grafického designu na Scholastice. Navrhla všechny tři řady Literárního salonu: Ouvertury, Varia(ce), Bilingva a je autorkou grafického designu knih.

E-mail: santava.helena@gmail.com

 

Ján Petrovič


Ján Petrovič

(nar. 1979 v Třinci), grafik, ilustrátor a učitel. Vystudoval obor ilustrace a grafika na VŠUP a fyzickou geografii na PřFUK v Praze. Absolvoval stáž na peruánské univerzitě PUCP v Limě. V současnosti působí jako učitel na základní škole v Králově Dvoře u Berouna. Jako grafik a ilustrátor spolupracoval s nakladatelstvími a institucemi: Argo, Knižní klub, TORST, Francouzský Institut, Beskydy atd. Od roku 2010 je autorem grafického designu některých titulů Literárního salonu.

E-mail: jan.petrovic@centrum.cz

 

Jakub Přecechtěl


 

Web a logo design Literárního salonu 2016.

E-mail: jakubprecechtel@seznam.cz