Literární salon

Literární salon

Literární salon

Vydavatelství    Čtení / Festivaly    V médiích    Salony na Loretě Kontakt    O nás    Z historie LS13. salon, 23. září 2004, foto Jaroslav Budílek

Literární salon představoval nejprve domácí literární večery, které se konaly v bytě zakladatelky Terezy Riedlbauchové na Loretánském nám. 2 v historickém centru Prahy 1. Večery se postupně vyprofilovaly jako autorská čtení současných spisovatelů (zejména básníků) mladší generace s hudebním doprovodem. Později byly zahájeny vernisáže mladých výtvarníků, výjimečně se konal koncert či divadelní vystoupení. Salony probíhaly v letech 2001–2010, několik jich proběhlo i v Paříži na square de la Salamandre 12, ve 20. pařížském obvodu. Celkově proběhlo 31 salonů, z toho 28 v Praze a 3 v Paříži. Salony ukončilo vystěhování nájemníků včetně Terezy Riedlbauchové, současný majitel v domě plánuje otevřít Knihovnu Václava Havla.

Mezi dlouhodobými návštěvníky salonů se objevovala řada talentovaných autorů. Tereza Riedlbauchová proto v roce 2006 založila asociaci Literární salon, která od roku 2007 začala vydávat básnické sbírky se zaměřením na debuty či druhé knížky mladých autorů. Design těchto knih navrhla Helena Šantavá. Později byla tato základní řada pojmenována jako Ouvertury. V roce 2011 k ní přibyla řada Varia(ce) se zaměřením na poezii zavedených autorů, deníky a zápisky umělců a v roce 2012 řada Bilingva se zaměřením na dvojjazyčné knihy. V letech 2007–2014 vyšlo 22 titulů (z toho 18 v Ouverturách, 2 ve Varia(cích), 2 v Bilingvě). Kromě nezavedených autorů nakladatelství podporuje rovněž neznámé překladatele, a to z bulharštiny (Ouvertury), z francouzštiny a němčiny (Bilingva). Prozatím jediným titulem z klasické poezie je dvojjazyčné vydání Sonetů Orfeovi R. M. Rilka.

Na podzim roku 2014 proběhl průřezový bilanční večer nakladatelstvím Literární salon v Domě čtení za moderování Terezy Riedlbauchové a Josefa Straky, při němž byla oznámena pauza ve vydávání. V současnosti je činnost pomalu obnovována a připravuje se několik titulů. V roce 2017 byla činnost obnovena a vyšly 3 knihy ve 3 řadách.

 

 

 

 

 

 

 

 

-