Literární salon

Literární salon

Literární salon

Vydavatelství    Čtení / Festivaly    V médiích    Salony na Loretě Kontakt    O nás    Sponzoři   Z historie LS5. SALON 24. října 2002

autorské čtení Ondřeje Macury

1) próza Píšťaly a bubny

2) básně – Albatros, Elegie

-

Ondřej Macura zadumaně a melancholicky čte ze svých básní. Vedle něho jeho slovenský kamarád
Jan Lenč.
©foto Oldřich Holásek

-

Ondřej Macura čte také ze svých próz, vedle něho sedí stále Jan Lenč.
©foto Oldřich Holásek

-

Rozveselené obecenstvo (tentokrát nás bylo 25): Michal Bystrov, Olina Stehlíková, Simona Racková,
Klára Lukavská, Klára Jelínková, Alžběta Horynová, Pavlína Dunovská, bohemistka z Koree Sunbee Yu,
Pavla Hanušová, Tereza Riedlbauchová a Ondřej Macura skloněný ke své tehdejší lásce Jitce Chmelíkové.
©foto Oldřich Holásek

-

Ještě někteří v bližším záběru: Tomáš Hejda, Přemysl Havlík, Veronika Riedlbauchová, Michal Bystrov,
Olina Stehlíková, Simona Racková, Klára Lukavská a Klára Jelínková.
©foto Oldřich Holásek

-

 

Zpět