Literární salon

Literární salon

Literární salon

Vydavatelství    Čtení / Festivaly    V médiích    Salony na Loretě Kontakt    O nás    Sponzoři   Z historie LS4. SALON 18. června 2002

téma Jan Zábrana
dramaturgie Štěpán Balík, Olga Stehlíková a Linda Wiedermannová

1) Zábranovy překlady Sylvie Plathové ze sbírky Ariel
čte Klára Lukavská

2) Zábranova povídka ze 7 povídek
čte Štěpán Balík

3) Olga Stehlíková
přednáška o Zábranově Havranovi

4) Zábranův Havran
čte Štěpán Balík

5) Balíkův Havran

-

V parném červnovém večeru se nás sešlo méně, a to 19. Nicméně Olina Stehlíková nás strhla svým výkladem
o Janu Zábranovi, střídána Štěpánem Balíkem sedícím v křesle. Nalevo od Oliny vidíme Otmara Káninského,
napravo Simonu Rackovou, Terezu Riedlbauchovou a Kláru Lukavskou, v popředí Hanu Kubáčkovou,
Pavlínu Dunovskou a Kamilu Boháčkovou.
©foto Oldřich Holásek

-

A už se hoduje. Někteří u velkého stolu blízko alkoholického zdroje jako Ondřej od Štěpána Balíka,
Pavla Stáncová a Markéta Mikulová, zvaná Marlen.
©foto Oldřich Holásek

-

Jiní požívají dobrůtek u okna ve složení Marlen, Hana Kubáčková, Kamila Boháčková, Tereza Riedlbauchová
a Simona Racková.
©foto Oldřich Holásek

-

Pak se vydáváme na pochůzku ztemnělou Prahou: Kamila Boháčková, Tereza Riedlbauchová, Marlen
a Simona Racková.
©foto Oldřich Holásek

-

 

Zpět