Literární salon

Literární salon

Literární salon

Vydavatelství    Čtení / Festivaly    V médiích    Salony na Loretě Kontakt    O nás    Sponzoři   Z historie LS21. SALON 30. června 2006

výstava fotografií Marka Hyksy

autorské čtení Pavel Kolmačka a Petr Král z básní a próz

-

Pavel Kolmačka s rozjařením českomoravského mužika uvádí své čtení (24 osob). Vedle něho: Josef Straka,
Petr Maděra, Petr Bakalář, Václav Kahuda a Wanda Heinrichová.

-

Pavel Kolmačka radostně skloněn nad svým románem. Naslouchají mu: Tereza Riedlbauchová,
Richard Müller, Lukáš Dastlík, Josef Straka, Petr Maděra, Petr Bakalář, Václav Kahuda, Wanda Heinrichová,
Petr Král, Luděk Masopust, Dáša Hrnčířová, hlava Petra Odilla Stradického ze Strdic.

-

Nyní předčítá několik svých básní z nové sbírky Pro anděla Petr Král. Vedle něho v zadumaném rozpoložení:
Luděk Masopust, Dáša Hrnčířová, Antonín Petruželka, Petr Odillo Stradický ze Strdic. Nad nimi nová výstava:
Autoportréty Marka Hyksy.

-

Mezi ostatními naslouchá také výtvarník Marek Hyksa obklopen svými dvěma autoportréty. Nalevo
od něho Andrea Knotková, Miloš Caňko, před ním Kamila Boháčková a Simona Racková.

-

Ještě jeden bližší záběr na čtoucího Petra Krále.

-

Portrét Pavla Kolmačky v kuchyni.

-

Pavel Kolmačka a tři grácie: Simona Racková, Tereza Riedlbauchová a Veronika Riedlbauchová.

-

Pavel Kolmačka o poznání smutnější, neb jedna grácie zmizela, zbylé dvě grácie (Simona Racková
a Tereza Riedlbauchová) jsou o to veselejší.

-

 

Zpět