Literární salon

Literární salon

Literární salon

Vydavatelství    Čtení / Festivaly    V médiích    Salony na Loretě Kontakt    O nás    Sponzoři   Z historie LS19. SALON 17. února 2006

výstava fotografií – Eva Dohnalová-Melo

autorské čtení Petra Hůlová z románu Cirkus Les mémoires a Stanislav Komárek z próz

hudební doprovod:
nejprve Michal Bystrov – kytara
poté Richard Müller – piano

-

V chladném únoru se všichni přišli ohřát do salonu v hojném počtu 40ti lidí. Pod fotografiemi Evy Melo
kyne velitelsky rukou Stanislav Komárek za doprovodu koho jiného než Michala Bystrova. Z obecenstva
vidíme záda Jitky Srbové, Oliny Stehlíkové, Nely Ivanysové, Oldy Holáska, Michala Vlacha a Lukáše Kotyka.

-

Stanislav Komárek s pohledem upřeným do věčnosti.

-

Petra Hůlová předčítá ze své tehdy poslední prózy Cirkus Les mémoires.

-

Po představení přišla na řadu volná zábava, kterou svým jazzem zpestřil Richard Müller. Na snímku
mu naslouchá Lukáš Kotyk a přitom se probírá svou kšticí s dredami.

-

Široký záběr do naslouchajícího publika: Ondřej Skovajsa, Pavel Šidák, Richard Müller, kaskáda Páčkařů –
Marie Hauptmannová, zvaná Májka, Martin Vrabec, Milan Souček, Viktor Špaček, Magda Pohořelá,
před nimi na zemi Petr Souček, Jan Brabec, Míra Tejml – dále mezi Páčkaři Milan Holý, v křesle Robin Polák,
na pohovce Pavel Koziol, Lída Kuchnerová, František Fejfar ad.

-

Další široký záběr do publika, tentokrát již popíjejícího: Petra Hůlová, záda fotografky Evy Melo,
rozmlouvající se svým přítelem Martinem Polákem, za stolem Pavel Šidák, omračující svým úsměvem
Olinu Stehlíkovou a Jitku Srbovou, na posteli Ondřej Skovajsa, před knihovnou opět Páčkaři s heslem
„knihám co nejblíže“ – Marie Hauptmannová, zvaná Májka, Petr Souček, Martin Vrabec, Lukáš Foff,
zvaný Foffík, Madga Pohořelá, rok poté Foffová, nad nimi se s hrnkem čaje ladně sklání Milan Souček.

-

 

Zpět