Literární salon

Literární salon

Literární salon

Vydavatelství    Čtení / Festivaly    V médiích    Salony na Loretě Kontakt    O nás    Sponzoři   Z historie LS17. SALON 21. dubna 2005

výstava linorytů Benátky – Pavel Piekar

koncert renesanční hudby:
Jan Krejča – theorba, barokní kytara, renesanční loutna
Ivana Brouková – soprán

básně italského básníka Sandro Penny čte Karel Kratochvíl

-

Jediný koncert klasické hudby v dějinách salonu, který uspořádal Pavel Piekar (za účásti 25ti osob).
Renesanční písně zpívá Ivana Brouková za doprovodu theorby Jana Krejči.
©foto Pavel Piekar

-

Básně italského básníka Sandra Penny čte Karel Kratochvíl, vedle něho naslouchá zasněná organizátorka.
©foto Pavel Piekar

-

 

Zpět