Literární salon

Literární salon

Literární salon

Vydavatelství    Čtení / Festivaly    V médiích    Salony na Loretě Kontakt    O nás    Sponzoři   Z historie LS15. SALON 17. prosince 2004

výstava soch – Michel Mouton (Švýcarsko)

autorské čtení Simona Racková ze sbírky Přítelkyně, Olga Stehlíková z rukopisných povídek,
Luska Mengham (Cambridge) z básní a Petr Soukup z básní a povídek
kytarový doprovod Michal Bystrov a Vojtěch Kouřímský

-

Simona Racková v plném proudu čtení a Vojta Kouřímský, chystající novou píseň. Na večer přišlo 35 lidí.
©foto Pavel Piekar

-

Za ladného doprovodu Michala Bystrova a Vojty Kouřímského čte Olina Stehlíková své povídky.
Před pianem sedí Richard Müller s přítelkyní, Miloš Caňko, přede dveřmi Tereza Riedlbauchová ad.
©foto Pavel Piekar

-

Michal Bystrov, zasněný Orfeus, a Vojta Kouřímský, pohroužen do básní plynoucích z úst Simony Rackové.
©foto Pavel Piekar

-

Jitka Srbová, Indka žijící v Anglii Ipsita Mondal, anglická básnířka Luska Mengham, čtoucí též na tomto
večeru, Vilém Faltýnek a kousíček Veroniky Hyksové.
©foto Pavel Piekar

-

Naslouchající obecenstvo kolem sochaře Michela Moutona. Vzadu Páčkaři Milan Souček, Magda Pohořelá;
před nimi Ipsita Mondal, Luska Mengham a Josef Prokop.
©foto Pavel Piekar

-

Další Páčkaři, rozmnožujete se to na salonu jako myši: Viktor Špaček, Jan Brabec atd.
©foto Pavel Piekar

-

 

Zpět