Literární salon

Literární salon

Literární salon

Vydavatelství    Čtení / Festivaly    V médiích    Salony na Loretě Kontakt    O nás    Sponzoři   Z historie LS11. SALON 26. března 2004

Veronika Riedlbauchová a Jiří Hajdyla čtou poezii Milana Děžinského a Petra Maděry za přítomnosti
obou autorů

-

Básníci, kteří nechtěli sami číst, a jejich chechtající se múza: Petr Maděra, Tereza Riedlbauchová
a Milan Děžinský. Za nimi Lenka Slívová, Robert Nikri z Itálie, Natalia Zaremba, Josef Šebek ad.

-

Uvádění večera. Tereza Riedlbauchová představuje básníky, knížky a recitátory, sedící za ní: Jiří Hajdyla,
Veronika Riedlbauchová a Karel Kratochvíl.

-

Odpočinek recitátorů. Jiří Hajdyla by se rád napil z džusu Veroniky Riedlbauchové a Karel Kratochvíl
se šklebí nad verši našich básnických talentů.

-

Pohled do sálu nejprve na skupinku polských bohemistů: Piotr Gierovski, Iwona Zyko, Milena Czebawowska,
Kamila Szymańska. V popředí Lenka Slívová a v pozadí Josef Šebek a Vladimír Pavlovič.

-

Druhý pohled do sálu zeširoka (31 lidí): Viktor Špaček, Kamila Szymańska, Josef Šebek, Veronika Hyksová,
Matěj Němeček, Robert Nikri, Natalia Zaremba, Milan Děžinský, Monika Mrňávková, Pavla Hanušová,
Oldřich Holásek, Lenka Slívová, Josef Straka, Veronika Riedlbauchová, Zdeněk Král a Tereza Riedlbauchová,
komentující program večera.

-

 

Zpět